× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPSZOZ ZDROJE

Przychodnia Zdrowia Psychicznego - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia zdrowia psychicznego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

91-88-06-200
Żołnierska 55
71-210 Szczecin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1